• IROP
 • O programu IROP

O programu IROP

Integrovaný regionální operační program (IROP) je jedním z operačních programů České republiky realizovaných v programovém období 2014 – 2020. Je nástupcem sedmi Regionálních operačních programů a částečně Integrovaného operačního programu z předešlého programového období. Prioritou IROPu je umožnění vyváženého rozvoje území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Řídícím orgánem IROP je Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR).

Významnou složkou IROP jsou integrované nástroje (např. Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje místních akčních skupin), které představují 28 % z celkové alokace IROP.

Oblasti zaměření IROP:

 • Silnice
 • Doprava
 • Integrovaný záchranný systém
 • Sociální podnikání
 • Zdravotnictví
 • Vzdělávání
 • Kultura
 • eGoverment
 • Územní rozvoj
 • Sociální integrace
 • Zateplování
 • CLLD (Komunitně vedený místní rozvoj

http://www.irop.mmr.cz/cs/

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz