• IROP
  • Uzavřené výzvy
  • 1. výzva - Sociální podnikání

Výzva č. 1 IROP - Sociální podnikání

Místní akční skupina Dolní Morava, z.s. vyhlásila dne 28.6.2018 výzvu č. 1 - Sociální podnikání k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Na tuto výzvu byla alokována částka 4.159.000,- Kč.

Cílem je posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Budou podpořeny projekty na vznik nového sociálního podniku, rozšíření stávajícího sociálního podniku a rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ.

  • Datum vyhlášení výzvy MAS: 28.6.2018
  • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 28.6.2018, 12:00 hod.
  • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 15.8.2018, 12:00 hod.

 DOKUMENTY K VÝZVĚ:

Dokument Velikost
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Text výzvy č. 1 IROP - Sociální podnikání  

228.9KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Příloha č. 1 - Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti  

125.9KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Příloha č. 2 - Kriteria věcného hodnocení  

111.6KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Obecná pravidla IROP  

2.7MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Specifická pravidla IROP  

1MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Pozvánka na seminář pro žadatele  

662.4KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Prezentace ze semináře pro žadatele dne 13.7.2018  

1.4MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Seznam přijatých žádostí  

134.1KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti - Lakovna Ladná  

692.3KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Zápis ze zasedání hodnotící komise dne 15.10.2018  

528.9KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Zápis z 10. zasedání Výběrové komise dne 23.10.2018  

1MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Zápis z 48. zasedání Výboru MAS dne 24.10.2018  

710.6KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Seznam schválených žádostí o dotaci - 1. IROP  

135.3KB Stáhnout

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz