• IROP
  • Uzavřené výzvy
  • 2. výzva - Komunitní centra I.

Výzva č. 2 IROP - Komunitní centra I.

Místní akční skupina Dolní Morava, z.s. vyhlásila dne 28.6.2018 Výzvu č. 2 - Komunitní centra I. k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

Na tuto výzvu byla alokována částka 6.000.000,- Kč.

Cílem je posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Budou podpořeny projekty na výstavbu, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány. Dále na nákup budov a vybavení pro zajištění provozu zařízení.

  • Datum vyhlášení výzvy MAS: 28.6.2018
  • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 28.6.2018, 12:00 hod.
  • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 15.8.2018, 12:00 hod.

 DOKUMENTY K VÝZVĚ:

Dokument Velikost
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Obecná pravidla IROP  

2.7MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Text výzvy č. 2 IROP - Komunitní centra I.  

221.7KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Příloha č. 1 - Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti  

125.7KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Příloha č. 2 - Kriteria věcného hodnocení  

111.9KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Specifická pravidla IROP  

1.9MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Pozvánka na seminář pro žadatele dne 13.7.2018  

670.8KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Prezentace ze semináře pro žadatele dne 13.7.2018  

1.4MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Seznam přijatých žádostí  

134.1KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Zápis ze zasedání hodnotící komise dne 19.11.2018  

314.4KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Kontrolní list věcného hodnocení - Komunitní centrum Prušánky  

676.7KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Zápis z 11. zasedání Výběrové komise dne 19.11.2018  

664.2KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Zápis z 50. zasedání Výboru MAS dne 22.11.2018  

905.5KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Seznam schválených žádostí o dotaci - 2. IROP  

183.3KB Stáhnout

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz