• IROP
  • Uzavřené výzvy
  • 5. výzva - Sociální infrastruktura

Výzva č. 5 IROP - Sociální infrastruktura

Místní akční skupina Dolní Morava, z.s. vyhlásila dne 21.11.2018 Výzvu č.5 - Sociální infrastruktura k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Na tuto výzvu byla alokována částka 7.000.000,- Kč.

Budou podpořeny projekty na podporu Infrastruktury sociálních služeb, které se zaměřují na vybudování zázemí pro centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, terapeutické komunity, odborné sociální poradenství, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace, pracoviště rané péče, intervenční centra, zařízení následné péče, podpora samostatného bydlení, pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služby, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, kontaktní centra, terénní programy, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby.

  • Datum vyhlášení výzvy MAS: 21.11.2018
  • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 21.11.2018, 14:00 hod.
  • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 15.3.2019, 14:00 hod.

DOKUMENTY K VÝZVĚ:

Dokument Velikost
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Projekty seřazené dle bodového hodnocení  

112.5KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Zápis ze 7. zasedání výboru  

2.1MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Zápis z 3. zasedání Výběrové komise MAS dne 10.5.2019  

3.5MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Kontrolní list - věcné hodnocení - Charita Hodonín  

1.1MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Kontrolní list - věcné hodnocení - Obec Mikulčice - Homediss  

1.1MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Zápis ze zasedání hodnotící komise dne 10.5.2019  

587.4KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Obecna pravidla IROP  

2.7MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Text výzvy č. 5 IROP - Sociální infrastruktura  

271.8KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Příloha č. 1 - Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti  

149.4KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení  

121KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Specifická pravidla IROP  

2MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Pozvánka na seminář pro žadatele do 5. výzvy dne 30.1.2019  

163KB Stáhnout

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz