• IROP
  • Uzavřené výzvy
  • 6. výzva - Stanice IZS

6. výzva - Stanice IZS

Aktivita Stanice integrovaného záchranného systému: stavby, stavební úpravy, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.

Celková alokovaná částka pro výzvu č. 6 je 1 999 994,000 Kč

Příjem žádostí v termínu od 26. 6. 2019 do 20. 9. 2019 do 12.00.

Dokument Velikost
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Tabulka vybraných projektů  

96.5KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Prezenční listina Výbor 16.12.2019  

296.3KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Zápis Výbor 16.12.2019  

1.9MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Prezenční listina Výběrové komise 4.12.2019  

959.8KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Zápis Výběrová komise 4.12.2019  

3.2MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Kontrolní list - věcné hodnocení Prušánky  

1.1MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Prezenční listina Hodnotící komise 28.11.2019  

454.4KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Zápis Hodnotící komise 28.11.2019  

639.1KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Prezentace - 6. výzva IROP - Technika IZS  

1.5MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Pozvánka na seminář pro žadatele k 6. výzvě - Stanice IZS  

159.2KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Text výzvy č. 6 IROP - Stanice IZS  

277.3KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Kontrolní list FN a P 6. výzva IROP  

224.7KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Příloha č. 1 - Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti  

129.1KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení  

125.7KB Stáhnout

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz