• IROP
  • Uzavřené výzvy
  • 8. výzva - Doprava

Výzva č. 8 - Doprava

Terminály a parkovací systémy

- rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2

- rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R jako prvků podporujících multimodalitu

- rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+G jako prvků podporujících multimodalitu, který vyvolá v přímé vazbě vznik nové pěší zóny nahrazující uliční prostor původně přístupný automobilové dopravě

Bezpečnost dopravy

- rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a   místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení

- rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy

- rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší

- realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů

Celková alokovaná částka je 4 000 000,000 Kč.

Příjem žádostí v termínu od 28. 6. 2019 do 30. 9. 2019 do 12.00.

Dokument Velikost
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Tabulka vybraných projektů  

108.8KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Prezenční listina Výbor 16.12.2019  

296.3KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Zápis Výbor 16.12.2019  

1.9MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Prezenční listina Výběrová komise 4.12.2019  

959.8KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Zápis Výběrová komise 4.12.2019  

3.2MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Kontrolní list - věcné hodnocení Moravský Žižkov  

1.2MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Kontrolní list - věcné hodnocení Lužice  

1.5MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Kontrolní list - věcné hodnocení Dolní Bojanovice  

1.5MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Prezenční listina Hodnotící komise 28.11.2019  

459.1KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Zápis Hodnotící komise 28.11.2019 - opravný dokument v rámci AO  

504.8KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Zápis Hodnotící komise 28.11.2019  

586.2KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Prezentace - 8. výzva IROP - Doprava  

1.7MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Pozvánka na seminář pro žadatele k 8. výzvě - Doprava  

157KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Text výzvy č. 8 IROP - Doprava  

264.5KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Kontrolní list FN a P 8. výzva IROP  

260.2KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Příloha č. 1 - Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti  

155.8KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení  

122KB Stáhnout

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz