Aktuálně z MAS

Navázání spolupráce s místními podnikateli

Setkání s vedením města Hodonín, Okresní hospodářskou komorou, místními podnikateli a MAS Jižní Slovácko se uskutečnilo ve středu 09. 10. v sídle firmy Moravské naftové doly, a. s. Zástupci MAS Jižní Slovácko představili přítomným projekt Místní akční plán vzdělávání v ORP Hodonín II. Našim cílem bylo propojení podnikatelů na Hodonínsku se ZŠ. Jsme rádi, že jsme se mohli setkání zúčastnit a navázat tak novou spolupráci. Další setkání proběhne v lednu příštího roku.

20191009 151021
20191009 151024
20191009 151037
20191009 151853
20191009 152034
20191009 153431

Nové možnosti výsadby zeleně v obci i ve volné krajině

Ministerstvo životního prostředí spouští zcela nový dotační program na podporu komunitní výsadby listnatých stromů na veřejných prostranstvích. Získat dotaci až 250 tisíc korun, zasadit stromy a zapojit se do celonárodní iniciativy #sazimebudoucnost může prakticky každý. Příspěvek je určen k úhradě sazenic, potřebného materiálu i následné péče o stromy. Více informací o výzvě naleznete zde:

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=76

9 2019

Pozvánka na PK společného vzdělávání a výchovného poradenství

Realizační tým MAP II v území ORP Hodonín vás zve na

SETKÁNÍ PŘEDMĚTOVÉHO KABINETU SPOLEČNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

projektu „Místní akční plán v území ORP Hodonín II,
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008626

v úterý 15. 10. 2019 ve 14 hodin v zasedací místnosti Regionálního centra v Hodoníně, Masarykovo nám. 27, 695 01 Hodonín.

POZVÁNKA (pdf)

logo map

Pozvánka na PS pro financování a PK řízení škol a školských zařízení

Realizační tým MAP II v území ORP Hodonín vás zve na

Setkání PRACOVNÍ SKUPINY PRO FINANCOVÁNÍ
a PŘEDMĚTOVÉHO KABINETU ŘÍZENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

projektu „Místní akční plán v území ORP Hodonín II,
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008626

ve čtvrtek 10. 10. 2019 ve 14 hodin
v zasedací místnosti Regionálního centra v Hodoníně,
Masarykovo nám. 27, 695 01 Hodonín.

POZVÁVNKA (pdf)

logo map

Národní konference VENKOV 2019

Letošní 11. ročník Národní konference VENKOV se konal ve dnech 1. až 3.října 2019 v klášteře premonstrátů v Teplé. Pořadatelem tohoto ročníku, s finanční podporou Celostátní sítě pro venkov, byl Spolek pro obnovu venkova ČR. Konference řešila problematiku v oblasti: " Voda a sucho", "Sociální zemědělství", "Život na venkově", "Mezinárodní spolupráce" a " Leader".
Také my jsme se konference zúčastnili a odnesli si spoustu nových a zajímavých informací. Závěry a výstupy z Národní konference VENKOV naleznete zde:
Výstupy z Národní konference VENKOV

20191001 182154
20191001 200744
20191002 111620
20191002 111634
20191002 111822
20191002 113449
20191002 114153
20191002 123742
20191002 142622
20191002 143203
20191002 144107
20191003 112116
20191003 113444
20191003 114214

Projekt Dva regiony - jedna tvář

V srpnu tohoto roku jsme ukončili fyzickou realizaci projektu s názvem „Dva regiony – jedna tvář“ a koncem září dokončili vyúčtování projektu. Cílem tohoto projektu bylo navázání a posilování úspěšné spolupráce partnerů v česko-slovenském příhraničním regionu (Podluží, Hodonínsko a Piešťany a okolí) v oblasti rozšíření nabídky služeb, zvyšování kvality a dostupnosti informací o tomto území pro obyvatele a návštěvníky obou těchto území. Historická propojenost kulturních tradic, zvyků, činností a životního stylu obyvatel byl významným motivem k navázání bližší vzájemné výměny zkušeností. Tyto dvě území mají mnoho společných hodnot, které dneska podtrhuje živá vzájemná vinařská a lázeňská turistika, ale zároveň mezi nimi existuje celá řada odlišností, které stály za připomenutí. V rámci projektu došlo k vytvoření kvalitního a veřejnosti přístupného zázemí, ve formě návštěvního místa s expozicí, které bude dokladovat uvedené propojovací prvky obou příhraničních území. Slovácko i Trnavský kraj mají mnoho společných hodnot, které dneska podtrhuje živá vzájemná vinařská a lázeňská turistika, ale zároveň mezi nimi existuje celá řada odlišností, které stojí za připomenutí.

V rámci projektu vzniklo regionální informační místo, jehož cílem je poskytnout uživatelům kvalitní a přehledné informace nejen o aktuálním dění v příhraničních regionech, ale také o jejich historii, kultuře a společných hodnotách. Dále bylo vytvořené propagační video, které zobrazuje krásy a turistické cíle obou regionů. Ve stejném duchu byla vydaná brožurka, která nese název Dva regiony – jedna tvář. Video a brožurka slouží jako propagační materiál, který je k dispozici v nově vzniklém regionálním informačním místě.
Pro přiblížení obou regionů byly uspořádané semináře, exkurze, vystoupení a účast na prezentačních akcích, které probíhaly na obou stranách.

20190820 173247
IMG 1286
IMG 1325
IMG 1684
Kopie Souboru IMG 1747
RC IC

Kontakty

Místní akční skupina Jižní Slovácko, z.s.

Sídlo: 
Náměstí 177, 691 51, Lanžhot

Kancelář:
Regionální centrum města Hodonína 
Masarykovo náměstí 27
695 01 Hodonín

Konzultační hodiny:
Po-Pá  09:00 - 14:00
Konkrétní termín a čas konzultace si sjednávejte na základě telefonické domluvy.

info@jiznislovacko.cz
IČ: 26667401
BÚ: 1388896329/0800 Česká spořitelna a.s.

 

Ostatní kontakty

Zaměstnanci kanceláře MAS:

Ing. Blanka Přidalová
vedoucí kanceláře MAS
vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
pridalova@jiznislovacko.cz
+420 775 004 582


Ing. Petra Křivánková, Ph.D.
zástupce vedoucí kanceláře
vedoucí projektu MAPII pro ORP Hodonín
krivankova@jiznislovacko.cz
+420 776 742 622


Denisa Přibylová
analytik projektu MAPII
pribylova@jiznislovacko.cz
+420 775 004 581


Ing. Helena Chrástková
projektový manažer pro realizaci SCLLD
chrastkova@jiznislovacko.cz
+420 608 061 382


Bc. Jan Prokeš
projektový manažer pro realizaci SCLLD
prokes@jiznislovacko.cz
+420 608 950 593


Bc. Radim Ilčík
finanční manažer MAPII
ilcik@jiznislovacko.cz
+420 606 578 280


Hana Šupálková
Informační místo Regionálního centra v Hodoníně
info@regionalko.cz
+420 608 934 142

 

Vedení spolku

Předseda spolku:

Ing. Josef Smetana
smetana@jiznislovacko.cz
+420 777 328 052

předsedou spolku je společnost
Communal Servis & Consulting, s.r.o.
Hlavní 116, 69156 Hrušky
zastoupená Ing. Josefem Smetanou, jednatelem


Místopředseda spolku:

Bc. Patrícia Juráňová
p.juranova@gmail.com
+420 775 393 663

místopředsedou spolku je společnost
HANÁK sítotisk s.r.o.
IČ: 60739223
Nádražní 1695, 69603 Dubňany
zastoupená na základě plné moci Bc. Patrícií Juráňovou

IROP CZ RO B C RGB

EZFPRV


Milion stromu
NSMAS
SMARTEMAILING