IROP aktuálně ...

Prodloužení termínu k předložení žádosti o podporu výzvy 5. IROP Sociální infrastruktura

Z důvodu zajištění dostatečného prostoru pro žadatele k zajištění veškerých potřebných dokumentů pro podání žádosti o dotaci je výzva prodloužena do 15.3.2019.

Pozvánka na seminář k 5. výzvě IROP - Sociální infrastruktura

Ve středu 30. 1. 2019 proběhne v zasedací místnosti Regionálního centra v Hodoníně Seminář pro žadatele o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci 5. výzvy MAS Jižní Slovácko - Sociální infrastruktura

Přihláška na seminář a kontakt: 
Ing. Blanka PřidalováTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 775 004 582

Pozvánka na seminář IROP 5.výzva - Sociální infrastruktura (pdf)

V pátek 14.12.2018 proběhlo školení pro žadatele IROP

V pátek 14. 12. 2018 proběhly, v zasedací místnosti Regionálního centra v Hodoníně, dva semináře pro žadatele o dotaci Integrovaného regionálního operačního programu. Semináře byly zaměřeny na 3. výzvu MAS Dolní Morava, z. s. - technika IZS a 4. výzvu MAS Dolní Morava, z. s. - infrastruktura ZŠ. Na prezentace z těchto seminářů se můžete podívat zde:

Technika IZS

Infrastruktura ZŠ

Kontakt pro případné dotazy: Ing. Blanka Přidalová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 775 004 582

img 0034

Zveme Vás na semináře k výzvám IROP

V pátek 14. 12. 2018 proběhnou v zasedací místnosti Regionálního centra v Hodoníně dva semináře pro žadatele o dotaci Integrovaného regionálního operačního programu, a to v rámci:


3. výzvy MAS Dolní Morava, z. s. - Technika IZS v 9.00 hodin

Přihláška na seminář a kontakt: Ing. Blanka Přidalová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 775 004 582

Pozvánka na seminář IROP - Technika IZS


4. výzvy MAS Dolní Morava, z. s. - Infrastruktura ZŠ v 10. 00 hodin

Přihláška na seminář a kontakt: Ing. Petra Křivánková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 776 742 622

Pozvánka na seminář IROP - Infrastruktura ZŠ

MAS Dolní Morava vyhlašuje v rámci IROP tři výzvy!

Místní akční skupina Dolní Morava, z. s. vyhlašuje dne 21.11. 2018 tři výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Podpora bude zaměřena na techniku integrovaného záchranného systému, na infrastrukturu základních škol a na infrastrukturu sociálních služeb. Více informací naleznete v odkazech na jednotlivé výzvy:

3. výzva IROP - Technika IZS

4. výzva IROP - Infrastruktura ZŠ

5. výzva IROP - Sociální infrastruktura

Vyhlášení výzvy č. 5 IROP - Sociální infrastruktura

Místní akční skupina Dolní Morava, z.s. vyhlašuje dne 21.11.2018 Výzvu č. 5 Sociální infrastruktura k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Na tuto výzvu byla alokována částka 7.000.000,- Kč.

Budou podpořeny projekty na podporu Infrastruktury sociálních služeb, které se zaměřují na vybudování zázemí pro centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, terapeutické komunity, odborné sociální poradenství, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace, pracoviště rané péče, intervenční centra, zařízení následné péče, podpora samostatného bydlení, pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služby, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, kontaktní centra, terénní programy, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 21.11.2018

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 21.11.2018, 14:00 hod.
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 22.2.2019, 14:00 hod.

Text výzvy č. 5 IROP

Příloha č. 1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Obecná pravidla IROP

Specifická pravidla IROP

Zápis ze 7. zasedání výboru

Projekty seřazené dle bodového hodnocení

Kontakty

Místní akční skupina Jižní Slovácko, z.s.

Sídlo: 
Náměstí 177, 691 51, Lanžhot

Kancelář:
Regionální centrum města Hodonína 
Masarykovo náměstí 27
695 01 Hodonín

Konzultační hodiny:
Po-Pá  09:00 - 14:00
Konkrétní termín a čas konzultace si sjednávejte na základě telefonické domluvy.

info@jiznislovacko.cz
IČ: 26667401
BÚ: 1388896329/0800 Česká spořitelna a.s.

 

Ostatní kontakty

Zaměstnanci kanceláře MAS:

Ing. Blanka Přidalová
vedoucí kanceláře MAS
vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
pridalova@jiznislovacko.cz
+420 775 004 582


Ing. Petra Křivánková, Ph.D.
zástupce vedoucí kanceláře
vedoucí projektu MAPII pro ORP Hodonín
krivankova@jiznislovacko.cz
+420 776 742 622


Denisa Přibylová
analytik projektu MAPII
pribylova@jiznislovacko.cz
+420 775 004 581


Bc. Jan Prokeš
projektový manažer pro realizaci SCLLD
prokes@jiznislovacko.cz
+420 608 950 593


Hana Šupálková
Informační místo Regionálního centra v Hodoníně
info@regionalko.cz
+420 608 934 142


 

 

Vedení spolku

Předseda spolku:

Ing. Josef Smetana
smetana@jiznislovacko.cz
+420 777 328 052

předsedou spolku je společnost
Communal Servis & Consulting, s.r.o.
Hlavní 116, 69156 Hrušky
zastoupená Ing. Josefem Smetanou, jednatelem


Místopředseda spolku:

Bc. Patrícia Juráňová
p.juranova@gmail.com
+420 775 393 663

místopředsedou spolku je společnost
HANÁK sítotisk s.r.o.
IČ: 60739223
Nádražní 1695, 69603 Dubňany
zastoupená na základě plné moci Bc. Patrícií Juráňovou

IROP CZ RO B C RGB

EZFPRV


Milion stromu
NSMAS
SMARTEMAILING