Aktuálně z MAS

MAS Jižní Slovácko vyhlašuje grantový program "Malý Leader 2020"

MAS Jižní Slovácko vyhlašuje grantový program "Malý Leader 2020" na podporu dětských folklorních souborů z území MAS Jižní Slovácko.


Alokace na výzvu:                     50 000,- Kč
Maximální výše podpory:           5 000,- Kč/1 projekt
Procentuální výše dotace:             100% způsobilých výdajů


PODPOROVANÉ OBLASTI:

- drobné vybavení souboru pro opakované využití
- pořízení rekvizit, drobných doplňků pro vystoupení
- pořízení krojových součástí

Příjem žádostí probíhá do pátku 06.11.2020.

Více naleznete ZDE

 

 

  • Vytvořeno dne .

Regionální turistické informační centrum uzavřeno!

Oznamujeme, že Regionální turistické informační centrum je 22.10.2020 UZAVŘENO!!!
Usnesení vlády č. 1079 o přijetí krizového opatření zakazuje s účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou vyjmenovaných prodejen a provozoven. Naše regionálko do výjimek usnesení nespadá, a tak se budeme snažit být Vám na blízku alespoň prostřednictvím internetových stránek. Přejeme Vám všem hlavně zdraví a pozitivní energii.

FACEBOOK RC

WWW RC

  • Vytvořeno dne .

Dotace z 3. výzvy PRV jsou žadatelům postupně propláceny

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) postupně proplácí schválené dotace z 3. výzvy z Programu rozvoje venkova (PRV) MAS Jižní Slovácko určené pro zemědělce i nezemědělce. U dalších žadatelů v současné době probíhají fyzické kontroly SZIF na místě. Zástupci MAS Jižní Slovácko se těchto kontrol aktivně účastní. Psenice

  • Vytvořeno dne .

Veletrh vzdělávání letos ON-LINE

Středisko služeb školám zve všechny žáky 8. a 9. tříd, učitele, rodiče a veřejnost na tradiční Veletrhy vzdělávání, které se tentokrát uskuteční v netradičním ON-LINE prostředí.
Veletrh vzdělávání on-line se bude konat v období od 12.10. 2020 do 4.12. 2020.Termíny prezentací jednotlivých středních škol a přihlášení ZDARMA naleznete na
www.sssbrno.cz/akce.
Spoluorganizátorem akce je Úřad práce ČR.

0001 

  • Vytvořeno dne .

Hodnocení 4. výzvy Programu rozvoje venkova (PRV)

V rámci 4. výzvy Programu rozvoje venkova (PRV) bylo ukončeno formální hodnocení a nyní bude následovat hodnocení věcné. V této výzvě jsme přijali celkem 32 žádostí o podporu, a to v těchto fichích:
- I - nezemědělské podnikání - 7 žádostí,
- M - konkurenceschopné zemědělství - 11 žádostí o podporu,
- N - zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů - 5 žádosti,
- Z - základní služby a obnova vesnic - 9 žádostí.

traktor

  • Vytvořeno dne .

Základy formativního hodnocení pro školy

Seminář zaměřený na formativní hodnocení úspěšně proběhl ve středu 23. září 2020. Lektorem tohoto semináře byl Mgr. Miloslav Hubatka. Cílem bylo ukázat ředitelům a učitelům škol základy a nutné podmínky pro úspěšné zavádění a účelné využívání formativního hodnocení, dát vedení a učitelům kvalitní nástroj, jak podporovat rozvoj a úspěch žáka, jeho pocit uspokojení a podporu sebemotivace.
Vzhledem k velkému zájmu ze stran škol o tento seminář, jsme jej uskutečnili v prostorách Střediska služeb školám v Hodoníně. Tímto jim za poskytnuté prostory děkujeme.

20200923 104721
20200923 104735
20200923 104741
20200923 105510
 

  • Vytvořeno dne .

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz