OPŽP aktuálně

Právě probíhá formální hodnocení žádosti a přijatelnosti výzvy č. 3 - Sídelní zeleň II, kde podali žádost 2 žadatelé a výzvy č. 4 - Realizace ÚSES a protierozních opatření II, kde bohužel nepodal žádost ani jeden žadatel. Tyto výzvy byly ukončeny 6. 1. 2020. Dále bude následovat věcné hodnocění projektů.

Další možnost získání dotace na výsadby v intravilánu i extravilánu z OPŽP budou od února 2020, které bude vyhlašovat Agentura ochrany přírody a krajiny v Brně. 

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz