• PRV

PRV aktuálně

PRV - 7. výzva - Seznam doporučených žádostí

Výbor MAS Jižní Slovácko na svém zasedání dne 19.10.2021 doporučil k podpoře celkem 15 z 19 žádostí předložených do 7. výzvy PRV v území naší MAS. Bohužel 4 žádosti nebyly doporučeny k podpoře a to z důvodu nízké alokace ve Fichi I – Nezemědělské podnikání, dále z důvodu ukončení administrace ve formálním hodnocení a přijatelnosti a také v jednom případě z důvodu odstoupení od realizace projektu.

Dotační podpory se dočkají zejména zemědělští podnikatelé s projekty zaměřenými na pořízení rosiče, malotraktoru, klimatizace ke chlazení hotových zemědělských produktů či nerezových nádob do vinařství. V oblasti nezemědělského podnikání uspěly projekty podporující výrobu zmrzliny, úklidové služby, nákup software či podporu ubytovacích kapacit pro cestovní ruch. Ve fichi Z – Základní služby a obnova vesnice uspěly projekty rekonstrukce šaten v mateřské škole a hasičské zbrojnice jako prostředí pro zájmovou činnost spolku.

Vybrané žádosti budou v následně odeslány ke kontrole na příslušný řídící orgán.

Seznam doporučených žádostí v rámci 7. výzvy PRV ke stažení

Všem úspěšným žadatelům gratulujeme!

On-line seminář k 7. výzvě z Programu rozvoje venkova MAS Jižní Slovácko

Místní akční skupina Jižní Slovácko si Vás dovoluje pozvat na plánovaný online seminář k aktuálně vyhlášené 7. výzvě Programu rozvoje venkova, který se uskuteční 15. dubna 2021 od 10 hod.
Na semináři budou představeny aktuálně vyhlášené Fiche a aktivity na které se vztahuje podpora. O finanční prostředky mohou žádat zemědělské i nezemědělské podnikatelské subjekty z území Místní akční skupiny Jižní Slovácko. Účastníkům budou také prezentovány příklady dobré praxe a úspěšně zrealizované projekty. Dovíte se také jak podat žádost přes Portál farmáře, jak bude probíhat hodnocení obdržených žádostí a další informace k vyhlášené výzvě.
Na seminář se můžete zaregistrovat do 14.4.2021 na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Po registraci bude zaslán odkaz na připojení do online platformy.

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ (ke stažení v PDF)

Těšíme se na Váš zájem.

logoleader lista

Vyhlášení 7. Výzvy v Programu rozvoje venkova dne 1.4.2021

Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s. vyhlásila ve čtvrtek 1.4.2020 v pořadí 7. Výzvu v rámci Programu rozvoje venkova.

V této výzvě je možné podpořit zemědělské i nezemědělské podnikatele, obce a spolky. Výzva má za cíl zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských, potravinářských i nezemědělských podniků a zlepšit základní služby a obnovu vesnic.
Celková alokovaná částka dotace pro Výzvu č. 7 je 3.967.071, - Kč.

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí:
      I – Nezemědělské podnikání
    M – Konkurenceschopné zemědělství
    N – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
     Z – Základní služby a obnova vesnic

Příjem žádostí probíhá pouze elektronicky přes Portál Farmáře a to v termínu od 1.4.2021 do 14.5.2021.
ODKAZ NA PODROBNĚJŠÍ INFORMACE: text výzvy, vzory příloh a další podklady k výzvě č. 7 (klikněte)

MAS Jižní Slovácko, z.s. pořádá pro veřejnost a žadatele online seminář k přípravě projektů dne 15. dubna 2021 v 10:00 hodin. Přístup na online seminář bude žadatelům zaslán den před konáním online semináře, tedy 14.4.2021 na základě závazné přihlášky na seminář.

Kontaktní osoba:       Ing. Petra Křivánková, Ph.D., tel. 776 742 622, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
                                       Ing. Blanka Přidalová, tel. 775 004 582, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

logoleader lista

Úspěšně zrealizované projekty PRV

Úspěšně ukončené projekty z PRV:

 

Název projektu - Výroba a uvedení výrobků z černého bezu na trh

Žadatel - Hana Bartoníková, Mikulčice

Cílem projektu bylo zvýšení efektivity při výrobě a uvádění výrobků na trh jak z květů, tak i z plodů černého bezu. Jednalo se o pořízení vybavení pro zpracování bezu černého.

Nerezova Nad 200l 1
Plnicka 1
Vyvijec Pary 1
Filtr Deskovy 1
Zatkovacka

 

Název projektu - Strojní vybavení pro modernizaci zemědělského podniku

Žadatel - Vladan Tichý, Lanžhot

Cílem projektu bylo pořízení balíkovače.

20200123 101701
20200123 101705

 

Název projektu - Pořízení nového vybavení do vinařství

Žadatel - Rodinné vinařství Beneš, Hrušky

Cílem projektu bylo pořízení tří nerezových nádrží a čtyř dřevěných sudů na víno.

IMG 20191113 WA0005
Nerezky Cele

 

Název projektu - Pořízení nové technologie pro zakružování profilů

Žadatel - Pavel Filipovič, Hrušky

Cílem projektu bylo pořízení nového stroje do kovovýroby - Zakruhovačka

IMG 20200308 171655
IMG 20200308 171735

 

Název projektu - Pořízení nové technologie do vinařství

Žadatel - Petr Mokruša, Mutěnice

Cílem projektu bylo pořízení nového kalolisu do vinařství.

Umisteni Kalolisu
Umisteni Kalolisu 2

 

 

Plánovaná 5. výzva PRV byla zrušena!

Dne 10.3.2021 plánovala MAS vyhlásit 5. výzvu z PRV. Výzva měla být vyhlášena pro Fiche M – Konkurenceschopné zemědělství, N – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů a Fiche I – Nezemědělské podnikání. Do této výzvy mohli žadatelé předkládat žádosti o dotace např. na nákup zemědělské techniky nebo budování staveb pro zemědělskou prvovýrobu, či nákup technologií, vybavení a staveb pro zpracování zemědělských produktů. V této výzvě mohli podávat své žádosti i nezemědělští podnikatelé, a to na rozvoj svých nezemědělských činností, např. v oblasti služeb, stavebnictví, řemesel, průmyslu apod.
Před samotným vyhlášením 5. výzvy byly obdrženy zcela zásadní informace, na jejichž základě Výbor MAS, po nezbytné konzultaci se SZIF a Ministerstvem zemědělství, rozhodl o okamžitém zrušení plánované 5. výzvy PRV a navrhl vyhlášení nové 6. výzvy PRV v předpokládaném termínu 1.4.2021. Do nové výzvy bude navíc zařazena také Fiche Z – Základní služby a obnova vesnic.
Věříme, že tímto krokem, a souvisejícím posunutím vyhlášení další plánované výzvy na nový termín 1.4.2021, bude umožněno vyčerpání všech naší MAS svěřených prostředků z Programu rozvoje venkova v období 2014-2020.
Bližší informace vám sdělí kancelář MAS Jižní Slovácko.

Doporučené projekty v rámci 4. výzvy Programu rozvoje venkova (PRV)

Výbor MAS doporučil k podpoře 25 žádostí z celkových 32 obdržených žádostí PRV. 7 žádostí bohužel z důvodu vyčerpání alokace v příslušných fichích nebylo doporueno k realizaci.

Podpory se tedy dočkají zemědělští podnikatelé s projekty zaměřenými například na pořízení mulčovače, kypřiče,elektrických nůžek či nerezových nádob do vinařství, z nezemědělského podnikání  uspěly projekty na podporu tesařského, truhlářského řemesla nebo na podporu ubytovacích kapacit. Ve fichi na podporu služeb a obnovy vesnic uspěly projekty např. na rekonstrukci školní jídelny, hasičské zbrojnice a knihovny nebo pro spolkovou činnost v komunitním centru či sokolovně.

Žádosti budou v brzké době odeslány ke kontrolena příslušné řídící orgány. Všem úspěšným žadatelům gratulujeme!

TABULKA DOPORUČENÝCH PROJEKTŮ

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz