• PRV
  • PRV v naší MAS

PRV v naší MAS

Cílem Programu rozvoje venkova (PRV) je zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských, lesnických a potravinářských podniků.
Součástí výzev Místní akční skupiny Jižní Slovácko, z.s. jsou také výzvy pro nezemědělské podnikatele.
Řídícím orgánem PRV je Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF).

Harmonogram výzev pro rok 2019 - ke stažení

Název Fiche (projektové opatření PRV)
Oblast podpory
v Kč
Fiche I
Nezemědělské podnikání
7.850.000,-
Fiche L
Zemědělská infrastruktura
1.000.000,-
Fiche M
Konkurenceschopné zemědělství
8.000.000,-
Fiche N
Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
2.000.000,-
Fiche O
Sdílení zařízení a zdrojů
1.000.000,-
Fiche P
Krátké řetězce a místní trhy
999.530,-
Fiche R
Protipovodňová a protierozní opatření
1.000.000,-
Fiche S
Spolupráce MAS
1.042.000,-
Alokace PRV celkem
22.891.530,-

 

 

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz