• OPZ
  • Uzavřené výzvy
  • 2. výzva - Sociální podnikání

Výzva č. 2 - Sociální podnikání

Místní akční skupina Dolní Morava, z. s. vyhlásila dne 17.4.2018 Výzvu č. 2 k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost - Sociální podnikání.

V tomto opatření jde o podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených, či sociálním vyloučením ohrožených, prostřednictví zapojení se do programů a činností v oblasti sociálního podnikání. Byly podporovány cílové skupiny se zaměřením na návrat těchto osob zpět do společnosti a na trh práce, na udržení se na trhu práce.
Cílem je zvyšování zaměstnanosti a vytváření vhodných podmínek na trhu práce pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, zvýšení jejich uplatnitelnosti dle potřeb regionu a sladění pracovního a rodinného života.

Na tuto výzvu byla alokována částka 2 miliony korun.

  • Datum vyhlášení výzvy MAS: 17.4.2018
  • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 17.4.2018, 4:00 hod.
  • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 8.8.2018, 12:00 hod.

Kontaktní osoba: Ing. Blanka Přidalová, tel.: 775 004 582, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce OPZ

Systém pro zadávání žádostí v MS2014+:

Dokument Velikost
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Výzva - text výzvy  

415.6KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Příloha č. 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů  

412.6KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Příloha č. 2 - Popis podporovaných činností  

297.4KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce OPZ  

2.4MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Podnikatelský plán  

380.2KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Cílové skupiny  

150.6KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Sada rozpoznávacích znaků - integrační sociální podnik  

179.2KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Sada rozpoznávacích znaků - environmentální sociální podnik  

188.4KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Potvrzení lokálního odborného konzultanta  

279.4KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Finanční plán  

112KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Etický kodex MAS Dolní Morava  

1.1MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Stanovy MAS Dolní Morava  

280.5KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Jednací řád Výběrové komise MAS Dolní Morava  

525.5KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Jednací řád Výboru MAS Dolní Morava  

601.3KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Jednací řád Kontrolní komise MAS Dolní Morava  

598.5KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Seminář - pozvánka  

666.5KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Prezentace ze semináře  

1MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Zaregistrované žádosti  

147.2KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Zápis z jednání výběrového orgánu MAS  

522.4KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu - Ladná  

1.2MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu - Rohatec  

1.3MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Zápis z výboru MAS 28. 12. 2018  

450.2KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Seznam vybraných žádostí  

158.1KB Stáhnout

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz