Výzva č. 2 - Sociální podnikání

Místní akční skupina Dolní Morava, z. s. vyhlásila dne 17.4.2018 Výzvu č. 2 k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost - Sociální podnikání.

V tomto opatření jde o podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených, či sociálním vyloučením ohrožených, prostřednictví zapojení se do programů a činností v oblasti sociálního podnikání. Byly podporovány cílové skupiny se zaměřením na návrat těchto osob zpět do společnosti a na trh práce, na udržení se na trhu práce.
Cílem je zvyšování zaměstnanosti a vytváření vhodných podmínek na trhu práce pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, zvýšení jejich uplatnitelnosti dle potřeb regionu a sladění pracovního a rodinného života.

Na tuto výzvu byla alokována částka 2 miliony korun.

  • Datum vyhlášení výzvy MAS: 17.4.2018
  • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 17.4.2018, 4:00 hod.
  • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 8.8.2018, 12:00 hod.

Kontaktní osoba: Ing. Blanka Přidalová, tel.: 775 004 582, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce OPZ

Systém pro zadávání žádostí v MS2014+:

Dokument Velikost
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Výzva - text výzvy  

415.6KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Příloha č. 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů  

412.6KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Příloha č. 2 - Popis podporovaných činností  

297.4KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce OPZ  

2.4MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Podnikatelský plán  

380.2KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Cílové skupiny  

150.6KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Sada rozpoznávacích znaků - integrační sociální podnik  

179.2KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Sada rozpoznávacích znaků - environmentální sociální podnik  

188.4KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Potvrzení lokálního odborného konzultanta  

279.4KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Finanční plán  

112KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Etický kodex MAS Dolní Morava  

1.1MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Stanovy MAS Dolní Morava  

280.5KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Jednací řád Výběrové komise MAS Dolní Morava  

525.5KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Jednací řád Výboru MAS Dolní Morava  

601.3KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Jednací řád Kontrolní komise MAS Dolní Morava  

598.5KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Seminář - pozvánka  

666.5KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Prezentace ze semináře  

1MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Zaregistrované žádosti  

147.2KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Zápis z jednání výběrového orgánu MAS  

522.4KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu - Ladná  

1.2MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu - Rohatec  

1.3MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Zápis z výboru MAS 24. 10. 2018  

450.2KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Seznam vybraných žádostí  

158.1KB Stáhnout

Kontakty

Místní akční skupina Jižní Slovácko, z.s.

Sídlo: 
Náměstí 177, 691 51, Lanžhot

Kancelář:
Regionální centrum města Hodonína 
Masarykovo náměstí 27
695 01 Hodonín

Konzultační hodiny:
Po-Pá  09:00 - 14:00
Konkrétní termín a čas konzultace si sjednávejte na základě telefonické domluvy.

info@jiznislovacko.cz
IČ: 26667401
BÚ: 1388896329/0800 Česká spořitelna a.s.

 

Ostatní kontakty

Zaměstnanci kanceláře MAS:

Ing. Blanka Přidalová
vedoucí kanceláře MAS
vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
pridalova@jiznislovacko.cz
+420 775 004 582


Ing. Petra Křivánková, Ph.D.
zástupce vedoucí kanceláře
vedoucí projektu MAPII pro ORP Hodonín
krivankova@jiznislovacko.cz
+420 776 742 622


Denisa Přibylová
analytik projektu MAPII
pribylova@jiznislovacko.cz
+420 775 004 581


Bc. Jan Prokeš
projektový manažer pro realizaci SCLLD
prokes@jiznislovacko.cz
+420 608 950 593


Hana Šupálková
Informační místo Regionálního centra v Hodoníně
info@regionalko.cz
+420 608 934 142


 

 

Vedení spolku

Předseda spolku:

Ing. Josef Smetana
smetana@jiznislovacko.cz
+420 777 328 052

předsedou spolku je společnost
Communal Servis & Consulting, s.r.o.
Hlavní 116, 69156 Hrušky
zastoupená Ing. Josefem Smetanou, jednatelem


Místopředseda spolku:

Bc. Patrícia Juráňová
p.juranova@gmail.com
+420 775 393 663

místopředsedou spolku je společnost
HANÁK sítotisk s.r.o.
IČ: 60739223
Nádražní 1695, 69603 Dubňany
zastoupená na základě plné moci Bc. Patrícií Juráňovou

IROP CZ RO B C RGB

EZFPRV


Milion stromu
NSMAS
SMARTEMAILING