Výzva č. 1 - Prorodinná opatření

Místní akční skupina Dolní Morava, z. s. vyhlásila dne 26. 3. 2018 výzvu č. 1 k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Z finanční alokace 1,3 milionu korun byly podpořeny projekty na realizaci příměstských táborů, tj. aktivit přispívajících ke slaďování pracovního a rodinného života, k podpoře rodiny a předcházení sociálního vyloučení osob, včetně jejich uplatnitelnosti na trhu práce.

  • Datum vyhlášení výzvy MAS: 26. 3. 2018
  • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 26. 3. 2018, 14:00 hod.
  • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 18. 5. 2018, 14:00 hod.

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce OPZ

Dokumenty OPZ

Systém pro zadávání žádostí v MS2014+:

Dokument Velikost
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Výzva - text výzvy  

975.2KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Příloha č. 1 - Popis podporovaných aktivit  

364.6KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Příloha č. 2 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů  

810.3KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce OPZ  

2.4MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Pozvánka na Seminář k 1. Výzvě z OPZ  

639KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Prezentace ze Semináře k 1. Výzvě z OPZ  

1.1MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Zaregistrované žádosti  

612.4KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Zápis z jednání výběrového orgánu MAS  

578.5KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu - Centrum pro rodinu KNOFLÍČEK, z. s.  

949.1KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu - Středisko volného času Hodonín  

898.1KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Zápis z jednání výboru MAS  

423.5KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Seznam vybraných žádostí  

158.7KB Stáhnout

Kontakty

Místní akční skupina Jižní Slovácko, z.s.

Sídlo: 
Náměstí 177, 691 51, Lanžhot

Kancelář:
Regionální centrum města Hodonína 
Masarykovo náměstí 27
695 01 Hodonín

Konzultační hodiny:
Po-Pá  09:00 - 14:00
Konkrétní termín a čas konzultace si sjednávejte na základě telefonické domluvy.

info@jiznislovacko.cz
IČ: 26667401
BÚ: 1388896329/0800 Česká spořitelna a.s.

 

Ostatní kontakty

Zaměstnanci kanceláře MAS:

Ing. Blanka Přidalová
vedoucí kanceláře MAS
vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
pridalova@jiznislovacko.cz
+420 775 004 582


Ing. Petra Křivánková, Ph.D.
zástupce vedoucí kanceláře
vedoucí projektu MAPII pro ORP Hodonín
krivankova@jiznislovacko.cz
+420 776 742 622


Denisa Přibylová
analytik projektu MAPII
pribylova@jiznislovacko.cz
+420 775 004 581


Bc. Jan Prokeš
projektový manažer pro realizaci SCLLD
prokes@jiznislovacko.cz
+420 608 950 593


Hana Šupálková
Informační místo Regionálního centra v Hodoníně
info@regionalko.cz
+420 608 934 142


 

 

Vedení spolku

Předseda spolku:

Ing. Josef Smetana
smetana@jiznislovacko.cz
+420 777 328 052

předsedou spolku je společnost
Communal Servis & Consulting, s.r.o.
Hlavní 116, 69156 Hrušky
zastoupená Ing. Josefem Smetanou, jednatelem


Místopředseda spolku:

Bc. Patrícia Juráňová
p.juranova@gmail.com
+420 775 393 663

místopředsedou spolku je společnost
HANÁK sítotisk s.r.o.
IČ: 60739223
Nádražní 1695, 69603 Dubňany
zastoupená na základě plné moci Bc. Patrícií Juráňovou

IROP CZ RO B C RGB

EZFPRV


Milion stromu
NSMAS
SMARTEMAILING