• OPŽP
  • Uzavřené výzvy
  • Výzva č. 4 - realizace ÚSES a protierozních opatření II

Výzva č. 4 - Realizace ÚSES a protierozních opatření II

Číslo výzvy: 114/05_18_127/CLLD_16_01_070

Datum vyhlášení výzvy: 28. 11. 2019 ve 12.00

Datum ukončení výzvy: 06. 01. 2020 v 12.00

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty podporovaného opatření ÚSES je vyhlášena ve výši 1 697 475 Kč.

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty podporovaného opatření Protierozní opatření je vyhlášena ve výši 3 500 000 Kč.

Dokument Velikost
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Prezentace ze semináře k výzvě č. 4 - Realizace ÚSES a protierozních opatření II  

2.3MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP  

3.2MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Kritéria pro hodnocení žádostí - Realizace ÚSES a protierozních opatření  

290.8KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 - 2020  

294.6KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Standardy péče o přírodu a krajinu - výsadba stromů  

3.4MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Standardy péče o přírodu a krajinu - ovocné stromy  

1.4MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Běžně používané a dostupné druhy autochtonních dřevin  

355KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Náklady obvyklých opatření MŽP (pozor, dokument excel obsahuje více listů)  

123.9KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Interní postupy Místní akční skupiny Jižní Slovácko, z. s.  

337.2KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Uživatelská příručka pro vyplňování žádostí o podporu v ISKP  

8.6MB Stáhnout

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz