Pozor!

Od 22. května platí pro aktuálně vyhlášené výzvy v rámci nástroje CLLD pro Místní akční skupiny (127.) omezení realizace projektu fyzických osob nepodnikajících na pozemcích, které nejsou v jejich vlastnictví.

Fyzické osoby nepodnikající mohou žádat o podporu v případě, že jsou pozemky dotčené realizací v jejich vlastnictví, případně ve vlastnictví jiných fyzických osob, územně samosprávných celků, správy národních parků, správy jeskyní ČR či AOPK ČR. Nemohou však žádat o podporu na projekty realizované na pozemcích ve vlastnictví podnikatelských subjektů, a to z důvodu zamezení přenosu výhody z dotace na podnik.

Uvedené výzvy byly modifikovány a aktualizované texty výzev jsou spolu s aktualitou zveřejněny na stránkách www.opzp.cz.

Odkaz na aktualitu zveřejněnou na webu OPŽP: https://www.opzp.cz/upresneni-podminek-poskytovani-dotaci-v-prioritni-ose-4/

 

Výzva č. 2 - Realizace ÚSES a protierozních opatření

(výzva je otevřena do 18.9.2019)

Prezentaci ze semináře k výzvě č. 2 - Realizace ÚSES a protierozních opatření naleznete zde

Prioritní osa - 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl - 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

 Výzva č.2 - MAS Jižní Slovácko - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozních opatření

 Navazující dokumentace:

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP - Verze 20

Kritéria pro hodnocení žádostí - Realizace ÚSES a protierozní opatření

Náklady obvyklých opatření MŽP (pozor, dokument excel obsahuje více listů)

Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014-2020

Standard AOPK SPPK A02_001 - Výsadba stromů

Standard AOPK SPPK C02_003 - Výsadba ovocných dřevin

Seznam doporučených autochtonních dřevin

Interní postupy pro administraci žádostí OPŽP

Uživatelská příručka pro vyplňování žádostí o podporu v ISKP

 

 PRO VÍCE INFORMACÍ NÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT:

Ing. Helena Chrástková

projektový manažer pro realizaci SCLLD
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 608 061 382
 
Kancelář:
Regionální centrum města Hodonína 
Masarykovo náměstí 27
695 01 Hodonín

 

 

Kontakty

Místní akční skupina Jižní Slovácko, z.s.

Sídlo: 
Náměstí 177, 691 51, Lanžhot

Kancelář:
Regionální centrum města Hodonína 
Masarykovo náměstí 27
695 01 Hodonín

Konzultační hodiny:
Po-Pá  09:00 - 14:00
Konkrétní termín a čas konzultace si sjednávejte na základě telefonické domluvy.

info@jiznislovacko.cz
IČ: 26667401
BÚ: 1388896329/0800 Česká spořitelna a.s.

 

Ostatní kontakty

Zaměstnanci kanceláře MAS:

Ing. Blanka Přidalová
vedoucí kanceláře MAS
vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
pridalova@jiznislovacko.cz
+420 775 004 582


Ing. Petra Křivánková, Ph.D.
zástupce vedoucí kanceláře
vedoucí projektu MAPII pro ORP Hodonín
krivankova@jiznislovacko.cz
+420 776 742 622


Denisa Přibylová
analytik projektu MAPII
pribylova@jiznislovacko.cz
+420 775 004 581


Ing. Helena Chrástková
projektový manažer pro realizaci SCLLD
chrastkova@jiznislovacko.cz
+420 608 061 382


Bc. Jan Prokeš
projektový manažer pro realizaci SCLLD
prokes@jiznislovacko.cz
+420 608 950 593


Bc. Radim Ilčík
finanční manažer MAPII
ilcik@jiznislovacko.cz
+420 606 578 280


Hana Šupálková
Informační místo Regionálního centra v Hodoníně
info@regionalko.cz
+420 608 934 142

 

Vedení spolku

Předseda spolku:

Ing. Josef Smetana
smetana@jiznislovacko.cz
+420 777 328 052

předsedou spolku je společnost
Communal Servis & Consulting, s.r.o.
Hlavní 116, 69156 Hrušky
zastoupená Ing. Josefem Smetanou, jednatelem


Místopředseda spolku:

Bc. Patrícia Juráňová
p.juranova@gmail.com
+420 775 393 663

místopředsedou spolku je společnost
HANÁK sítotisk s.r.o.
IČ: 60739223
Nádražní 1695, 69603 Dubňany
zastoupená na základě plné moci Bc. Patrícií Juráňovou

IROP CZ RO B C RGB

EZFPRV


Milion stromu
NSMAS
SMARTEMAILING