Pracovní skupiny MAP II

logo map

Pracovní skupiny MAP II

Pozvánka na společné zasedání Pracovních skupin

V rámci projektu „Místní akční plán vzdělávání II v ORP Hodonín“, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008626, bylo ustanoveno 7 pracovních skupin (PS) - 4 povinné a 3 volitelné. 
Pracovní skupiny plánují stěžejní oblasti a aktivity, které se budou v projektu MAP II řešit a realizovat, dále plánují, v čem se budou subjekty v území zlepšovat, jaké nové výukové metody je možné si vyzkoušet a jaké nové pomůcky pořídit.
Pracovní skupiny se budou scházet minimálně 4x ročně, ať již samostatně nebo společně (setkání všech skupin najednou). Snahou bude postupné zapojení všech MŠ, ZŠ, ZUŠ, DDM, SVČ a dalších institucí po dobu trvání projektu tak, aby žádná instituce nebyla ochuzena o možnost zapojit se do rozvoje vzdělávání na území ORP Hodonín.

Přehled pracovních skupin MAP II a jejich složení:

Pracovní skupina pro financování

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a potenciálu každého žáka

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a potenciálu každého žáka

Pracovní skupina pro polytechnické vzdělávání

Pracovní skupina pro podporu v oblasti demokratické kultury a regionální identity

Pracovní skupina metodických sdružení

 

Kontakty

Místní akční skupina Jižní Slovácko, z.s.

Sídlo: 
Náměstí 177, 691 51, Lanžhot

Kancelář:
Regionální centrum města Hodonína 
Masarykovo náměstí 27
695 01 Hodonín

Konzultační hodiny:
Po-Pá  09:00 - 14:00
Konkrétní termín a čas konzultace si sjednávejte na základě telefonické domluvy.

info@jiznislovacko.cz
IČ: 26667401
BÚ: 1388896329/0800 Česká spořitelna a.s.

 

Ostatní kontakty

Zaměstnanci kanceláře MAS:

Ing. Blanka Přidalová
vedoucí kanceláře MAS
vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
pridalova@jiznislovacko.cz
+420 775 004 582


Ing. Petra Křivánková, Ph.D.
zástupce vedoucí kanceláře
vedoucí projektu MAPII pro ORP Hodonín
krivankova@jiznislovacko.cz
+420 776 742 622


Denisa Přibylová
analytik projektu MAPII
pribylova@jiznislovacko.cz
+420 775 004 581


Bc. Jan Prokeš
projektový manažer pro realizaci SCLLD
prokes@jiznislovacko.cz
+420 608 950 593


Hana Šupálková
Informační místo Regionálního centra v Hodoníně
info@regionalko.cz
+420 608 934 142


 

 

Vedení spolku

Předseda spolku:

Ing. Josef Smetana
smetana@jiznislovacko.cz
+420 777 328 052

předsedou spolku je společnost
Communal Servis & Consulting, s.r.o.
Hlavní 116, 69156 Hrušky
zastoupená Ing. Josefem Smetanou, jednatelem


Místopředseda spolku:

Bc. Patrícia Juráňová
p.juranova@gmail.com
+420 775 393 663

místopředsedou spolku je společnost
HANÁK sítotisk s.r.o.
IČ: 60739223
Nádražní 1695, 69603 Dubňany
zastoupená na základě plné moci Bc. Patrícií Juráňovou

IROP CZ RO B C RGB

EZFPRV


Milion stromu
NSMAS
SMARTEMAILING