Předmětové kabinety MAP II

logo map

V rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Hodonín II plynule navazujeme  na Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Hodonín I setkáváním pedagogů na předmětových kabinetech. Pedagogové nejrůznějších aprobací, ředitelé a další pracovníci ve školství si navzájem předávají zkušenosti a pomáhají i ostatním pedagogům daného předmětu řešit problémy, které se vyskytují  v jejich oboru. Předměových kabinetů máme v rámci projektu 10.

Přehled předmětových kabinetů a jejich složení:

Předškolní vzdělávání

První stupeň základního vzdělávání

Jazyk a jazyková komunikace

Matematika a její aplikace

Přírodovědné předměty

Dějepis a výchova k občanství

Polytechnické vzdělávání

Společné vzdělávání a výchovné poradenství

Výchovné předměty, zájmové vzdělávání a základní umělecké vzdělávání

Řízení škol a školských zařízení

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz